EKPSS Başvuruları Başladı.

İlimizde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2018 yılı başvuruları Yalova Üniversitesi Safran Yerleşkesinde bulunan İslami İlimler Fakültesi’nin girişinde yer alan ÖSYM Bürosunda yapılmaktadır. Yeni başvuran adaylar için Müdürlüğümüzce düzenlenmesi gereken Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı görevlilerimiz tarafından aynı yerde düzenlenmektedir.

 Başvurular 06-21Şubat 2018 tarihlerinde alınacaktır. (Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru 13-14 Mart 2018 tarihlerinde alınacaktır.)
 Kuraya başvuracak adayların başvuruları 02-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. (Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru 13-14 Mart   2018 tarihlerinde alınacaktır.)
 
  Başvurular şahsen yapılmaktadır.
  Başvuru için gerekli belgeler:
*Engelli Sağlık Kurulu Raporu ( Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilen kişiler),
*Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir resmi belge,
*Nüfus cüzdanı, /T.C. Kimlik Kartı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve TC. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi  geçerli olmalıdır.),
*Adayın engel grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler,
*EKPSS aday Başvuru Formu.
**İşitme engellilerin ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduklarını belgelemek amacı ile aşağıdaki belgelerin en az birini getirmesi gerekmektedir.
-Okudukları ilkokul/ortaokul/ilköğretim diploması aslı veya onaylı bir örneği,
-İlköğretimi işitme engelliler  okulunda /Kaynaştırma okulunda okuduklarını gösteren belge,
-İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduğunu açıkça gösteren engelli sağlık kurulu raporu,
-İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduğunu gösteren diğer belgeler(Kulaklık veya işitme cihazı faturası vb.).
 
 
 Yalova ÖSYM Bürosu İletişim : 0 226 815 59 12
 Çalışma Saatleri: 09.00-12.00/ 13.00-17.00