Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı 15 Temmuz Konulu Fotoğraf Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU
      Milletin iradesine ve Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, halkımızın üstün özverisi ve metanetiyle bertaraf edilerek; aziz milletimiz tarafından geri püskürtüldü. Milletimiz, ay yıldızlı bayraklarını dalgalandırarak terör çetesine verilecek en güzel cevabı verdi. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da, gereken cevabı en sert şekilde aldılar.
“15 Temmuz Fotoğraf Yarışması” ile darbe girişimine karşı verilen mücadele ve girişimin arkasında bıraktığı izler, fotoğraflarla gözler önüne serilecektir.
 
YARIŞMA ORGANİZASYONU
      “15 Temmuz Fotoğraf Yarışması”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.’’

YARIŞMANIN KATEGORİLERİ
       Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları Ve Gaziler Dairesi Başkanlığı ‘’ 15 Temmuz Konulu Fotoğraf Yarışması ” Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı ve söz konusu Daire Başkanlığı’na bağlı müdürlüklerin yöneticileri ve birinci derece yakınları hariç ülkemizde yerleşik, tüm amatör/profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 3. Fotoğraf bölümlerine başvuruda bulunacakların, son katılım tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
 4. Her fotoğrafçı yarışmaya, en fazla 3 (üç) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 5.  Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, vb bilgiler bulunmamalıdır. Sadece tarih ve saat bulunabilir.
 6. Fotoğrafların aslı bozulmayacak şekilde çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
 7. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül almış fotoğraflar (sergileme ve satın alma hariç) ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Söz konusu fotoğraf bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
 8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilen ve 15 Temmuz hain darbe girişimine ve bu girişime karşı milli mücadeleyi anlatan fotoğraf olmalıdır.
 9. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 11. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 12. Kural ihlali yapan kişilerin ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 13. Şartnamede belirtilen ödüller, ödül töreni sırasında ödenecektir. Hak sahibinin ödülü sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 14. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.  
 15. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar ve videolar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 
YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
 1. Yarışmaya katılım sadece e-posta ile gerçekleşecektir.
 2. Fotoğraflar online olarak 15temmuzfotografyarismasi@aile.gov.tr adresine gönderilecektir.
 3. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 4. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 5. Yarışmaya katılacak fotoğrafların boyutları 1MB’den az olmayacak şekilde jpg/jpeg formatında olmalıdır.
 6. Fotoğraf başvurularında internet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde 15temmuzfotografyarismasi@aile.gov.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 7. Fotoğrafların gönderilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

İSİMLENDİRME
 
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”)
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ahmet IŞIK” isimli katılımcı için aisik veya ahmis veya ahisk gibi).
3. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
4. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 
TELİF (KULLANIM) HAKLARI
       
       Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, Tv yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunamayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
 DİĞER HUSUSLAR
 
       Yarışmaya katılan adaylar yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları  peşinen kabul etmiş sayılır
       Yarışmada ödül (derece ve mansiyon) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığına ait olacaktır. Bu eserler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanacaktır. Ödül (derece ve mansiyon) alan eserler ile satın alınan eserler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından kitap, reklam, broşür, film, video, klip, web sayfası ve benzeri basılı ve görsel yayınlarda kullanılabilir.
       Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.
 
 
FOTOĞRAF KATEGORİSİ SEÇİCİ KURUL
 
Ayşe KARDAŞ                                            ASPB Müsteşar Yardımcısı V.
Gamze AYRIM                                            Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı
Reha BİLİR                                                 Fotoğraf Sanatçısı
Ahmet BOZKURT                                       Fotoğraf Sanatçısı
Ozan SAĞDIÇ                                            Fotoğraf Sanatçısı

 ÖDÜLLER
 
  Fotoğraf
Birincilik 10.000-TL
İkincilik 7.500-TL
Üçüncülük 5.000-TL
Mansiyon (3 adet) 2.000-TL

 
YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi                                        : 03.07.2017 Pazartesi, Saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Birinci Değerlendirmesi            : 05.07.2017 Çarşamba
Sonuçların Açıklanması                                : 06.07.2017 Perşembe
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl                       :15.07.2017 Cumartesi
 
YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU
 
Yarışma sonuçları basın yoluyla, www.aile.gov.tr ve www.sehityakinlari.aile.gov.tr
 adreslerinden duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir. Seçici Kurul tarafından ödüle layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
 
YARIŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ-İLETİŞİM 
 
Burak SARI 
Tel: 0(312) 705 74 09
 
Sefa GÜLŞEN
Tel: 0(312) 705 74 07
  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya / ANKARA
E-posta: 15temmuzfotografyarismasi@aile.gov.tr